Osteokalsin (Bone GLA Protein)

Osteokalsin (Bone GLA Protein) v. 1.3, 29.04.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel, eventuelt gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvetaking

Det anbefales prøvetaking mellom kl. 8.00 og kl. 11.00. Tidspunktet oppgis på rekvisisjonen.

Prøvebehandling

Prøven blandes ved å snu det opp ned 8 ganger umiddelbart etter blodprøvetaking. Glasset settes så i stativ (må stå vertikalt) for koagulering i 30 minutter.

Prøven sentrifugeres  etter fullstendig koagulasjon, så snart som mulig innen 1 time.

Forsendelse

Sendes på tørris.

Indikasjon

Utredning og oppfølging av osteoporose eller andre sykdommer i skjelettet. Serumnivået reflekterer osteoblastfunksjon og benvevets turnover-hastighet.

Kommentar

Anbefalt prøvetaking mellom kl 08-11. Oppgi tidspunkt. Se

Osteocalsin i serum

Analysested

Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier