Osteokalsin (Bone GLA Protein)

Osteokalsin (Bone GLA Protein) v. 1.4, 03.10.2022

Prøvemateriale

Serum

Serumrør uten gel

Analysevolum

0,5 ml serum

Prøvetaking

Det anbefales prøvetaking mellom kl. 8.00 og kl. 11.00. Tidspunktet må oppgis på rekvisisjonen.

Prøvebehandling

Prøven blandes ved å snu det opp ned 8 ganger umiddelbart etter blodprøvetaking. Glasset settes så i stativ (må stå vertikalt) for koagulering i 30 minutter.

Prøven sentrifugeres etter fullstendig koagulasjon så snart som mulig og innen 1 time..

Forsendelse

Sendes på tørris. 

Indikasjon

Utredning og oppfølging av osteoporose eller andre sykdommer i skjelettet. Serumnivået reflekterer osteoblastfunksjon og benvevets turnover-hastighet.

Kommentar

Se Brukerhåndboken til OUS

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier