PHT: Prøvebehandling før transport v. 1.1, 02.02.2021

1.      Hensikt: 

Hensikten med prosedyren er å lage standardiserte retningslinjer for å redusere antall preanalytiske feil på prøver som sendes via post/transport til Avdeling for medisinsk biokjemi.

 

2.      Omfang:

Generell fremgangsmåte for behandling av prøver som sendes via post/transport til Avdeling for medisinsk biokjemi. For mer detaljert fremgangsmåte henvises det til Analyseregisteret.

 

3.      Definisjoner:

Serum fremstilles hovedsakelig fra gelrør eller serumrør uten tilsetning. Gelrør benyttes dersom ikke annet er beskrevet for analytten.

Plasma fremstilles fra prøverør tilsatt ulike tilsetninger; EDTA-rør, citrat-rør og heparin-rør.

 

4.      Ansvar:

Brukere i primærhelsetjenesten og andre som behandler prøver som sendes inn til Avdeling for medisinsk biokjemi

 

5.      Beskrivelse:

Sentrifugering og framstilling av serum/plasma

Serum med gel: Blod må være fullstendig koagulert før sentrifugering. Serumrør skal stå og koagulere i minimum 20-30 minutter (maks. 2 timer).

Inspiser alltid gelrør etter sentrifugering. Gelen skal ligge som en kompakt barriere mellom blodceller og serum eller plasma. Prøvetakingsrøret skal ikke resentrifugeres. Dersom serum eller plasma i gelrør er blodtilblandet etter første sentrifugering, må supernatanten avpipetteres over i et sekundærrør og resentrifugeres på nytt før ny avpipettering.

 

Serumrør uten gel: Serum skal overføres til et transportrør innen to timer. Pass på at blodlegemene ikke blir overført til det nye røret.

 

Prøvetakingsrør med heparin, EDTA eller citrat kan sentrifugeres like etter prøvetakingen. Pipetter plasma over i transportrøret.

 

For transportrør med avpipettert prøvemateriale; merk røret med type serum/plasma, prøvenummer/pasient ID og ønsket analyse.

 

Til spormetaller trengs rør med mørke blå kork.
Enkelte medikamenter kan ikke tas på gelrør. Se 
Analyseregister.

 

Ved sentrifugering er riktig temperatur, hastighet og tid viktig. Se egnet manual og anbefalinger fra egen sentrifuge.

Anbefalt sentrifugeinnstilling dersom ikke annet er beskrevet:

G (RCF)

Tid

Prøverør

Prøvemateriale

2000

7 minutter

Serum-rør, gel-rør, heparin-rør, edta-rør og citrat-rør

Serum/Plasma

2500

15-20 minutter

Citrat-rør

Plasma

 

NB! rpm (= runden pr. min) er ikke det samme som G (rcf). Men G-verdien kan regnes ut dersom en vet rpm og radien på rotoren. Kontakt medisinsk biokjemi/Nokulus dersom behov for hjelp.


Hemolyse

Dersom prøverørene sentrifugeres for tidlig etter prøvetakingstidspunktet, kan det føre til hemolyse og/eller dannelse av fibrin i serum. Ved analysering vil analysemaskinen detektere hemolyse og vurdere i hvilken grad analysen kan analyseres eller ikke.

 

Holdbarhet
Alt prøvemateriale har begrenset holdbarhet. Se Analyseregister.

 

Vanligvis er det bedre å oppbevare serum i kjøleskap til mandag morgen enn å sende det i posten fredag ettermiddag eller lørdag. Prøvetakingsrekvisisjonen kan merkes «serum kommer mandag». Vær oppmerksom på holdbarhet ved sending over helg. Serum i gelglass må avpiptteres før nedfrysning.

 

Merking og forsendelse av prøver
Prøvematerialet skal merkes, emballeres og sendes etter beskrevne rutiner. Se
Transporttjeneste og annen forsendelse av prøver.

 

6.      Avvik:

Rekvirent vil bli kontaktet i tilfeller hvor feil kan opprettes for å kunne analysere prøvene. Eksempel;

         Feil dato/manglende prøvetakingstidspunkt

         Ingen analyser spesifisert på prøvetakingsskjema

         Feil i overføring av elektronisk bestilling

 

7.      Kilder/Referanser:

Husøy, AM (red.) Blodprøvetaking i praksis 3. utgave, Oslo: Cappelen Damm Akademiske, 2018