v. 1.9 Vitamin B1 (Thiamine)

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml, prøven lysbeskyttes og settes på is straks den er tatt

Forsendelse

Frosset og lysbeskyttet

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 12 timer når den oppbevares ved 2-8 gr C, men fryses før sending. Prøven kan også fryses straks den er tatt.

Indikasjon

Mistanke om tiaminmangel spesielt ved neuropatier og encefalopatier av ukjent årsak hos eldre eller hos alkoholikere, underernærte, eldre, pasienter med cystisk fibrose, ved reernæring med glukoseholdige løsninger, polynevropati og lignende.
En bedre test er tiaminutskillelse i urin etter tiaminbelastning

Kommentar

EDTA-blodet settes på is straks prøven er tatt og fryses så innen 12 timer for å hemolysere blodlegemene.

Prøven må ikke tas hvis pasienten på forhånd (siste 7 dager) har fått injeksjon av Vit. B-kompleks!

Se analyseregister

Referanser

Dersom en ønsker ytterligere informasjon, se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analysested

St. Olavs Hospital HF

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 

Søkeord

Vitamin B1 thiamin