Vitamin B1 (Thiamine)

Vitamin B1 (Thiamine) v. 2.0, 27.10.2020

Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Må fryses innen 6 timer. Prøvene trenger ikke dekkes med folie, men unngå sollys og sett prøvene mørkt når det er mulig.

Forsendelse

Prøven sendes frosset

Indikasjon

Mistanke om tiaminmangel spesielt ved neuropatier og encefalopatier av ukjent årsak hos eldre eller hos alkoholikere, underernærte, eldre, pasienter med cystisk fibrose, ved reernæring med glukoseholdige løsninger, polynevropati og lignende.
En bedre test er tiaminutskillelse i urin etter tiaminbelastning

Kommentar

Prøven må ikke tas hvis pasienten på forhånd (siste 7 dager) har fått injeksjon av Vit. B-kompleks!

Se analyseregister via link Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk biokjemi

Analysested

Aker sykehus

Avdeling for medisinsk biokjemi

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjon

Finn rekvisisjon via linken Laboratoriehåndbok - Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Søkeord

Vitamin B1 thiamin