Østradiol, ultrasensitiv v. 1.1

 

Prøvemateriale

Blod

Gelglass serum

Analysevolum

1,4 ml  ( 0,8 ml er nok på barn)

Prøvebehandling

Serum overføres til plastglass etter sentrifugering fordi analysen tas sammen med østron som ikke er holdbar på gelglass

Forsendelse

Sendes på vanlig måte

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn i kjøleskap når serum er avpipettert

Indikasjon

Brukes hovedsakelig hos pasienter med østrogensensitiv brystkreft som blir behandlet med aromatasehemmer.

Analysen kan benyttes  til monotorering av følgende behandlingsregime:

  • Premenopausale kvinner som blir behandla med gnRH-analog sammen med aromatasehemmer.
  • Kontroll 2-3 mnd etter bytte fra tamoxifen hos kvinner en tror er i postmenopausale.
  • Menn som blir behandlet med aromatasehemmer.
  • I noen tilfeller kan spesialisthelsetjenesten ha bruk for analysen i vurdering av pubertet.

Referanseområde

Se link til analyseregister under kommentar

Biologisk variasjon

Se link til analyseregister under kommentar

Kommentar

Se mer informasjon i Analyseregisteret til HUS

Østradiol (ultrasensitiv) er en spesialanalyse og blir kun utført etter avtale. Onkologer og pediatrer kan rekvirere analysen på indikasjon. For andre formål skal vanleg østadiolanalyse benyttes.

Rekvirenter i andre spesialiteter må avtale analyse med vakthavande lege ved Hormonlaboratoriet på Haukeland Universitetssjukehus. Analysen kan bli omkoda til rutinemetoden for østradiol i de tilfellene der det ikke er skrevet klar indikasjon på rekvisisjonen og analysen ikkje er avtalt på forhånd.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus

Medisinsk Biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen