VGKC antistoffer

VGKC antistoffer v. 1.2, 22.04.2021

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Sentrifuger prøveglasset og avpipetter serum før sending

Indikasjon

Autoimmun encefalitt, (Screening test for påvisning av antistoffer mot glutamat reseptor type NMDA og type AMPA, LGI1, CASPR2, GABAB reseptorer).

http://www.euroimmun.com/products/indications/autoantikrper-diagnostik/neurology/autoimmune-encephalitis/aak-gegen-nmdar.html

VGKC antistoff-måling er ofte uspesifikk for nevrologisk sykdom, spesielt i lavt nivå. Det er anbefalt å undersøke de spesifikke antistoffene Lgi1 og Caspr2 som inngår i encefalitt-panelet som utføres ved Nevrologisk Forskningslaboratorium, Haukeland universitetssjukehus, se link Encefalitt antistoff

Begge antistoffene (Lgi1 og Caspr2 ) er assosiert med autoimmun encefalitt, mens Caspr2 også kan være assosiert med cerebellær ataksi og nevromyotoni

sendested

EUROIMMUN AG

Labor Dr. Stöcker

Seekamp 31

D-23560 Lübeck

Germany

 

Eller

 

Immunology Department

Churchill Hospital

Headington

Oxford

OX3 7LJ

United Kingdom

 

Rekvisisjonsskjema

Lag en rekvisisjon: Papiret må inneholde følgende opplysninger:

Navn på pasient

Fødselsdato og personnummer

Rekvirent, adresse til mottaker av prøvesvaret

Dato og klokkeslett når prøven tas

Eventuell problemstilling

Eventuelt telefonnr mottaker kan nå rekvirent på

 

Søkeord

VGKC antistoff