Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae rRNA (NAT) v. 1.3

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon med Chlamydia trachomatis og/eller Neisseria gonorrhoeae

Det blir rutinemessig testet for både Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae. Prøver til dyrkning for N. gonorrhoeae blir etterspurt ved påvist N. gonorrhoeae-DNA, slik at resistenstesting kan utføres. Ved klinisk sterk mistanke om N. gonorrhoeae, bør egen prøve til bakteriologisk dyrkning sendes sammen med prøve til nukleinsyrepåvisning.

NB! Det benyttes ulike tramsportmedium for NAT (nukleinsyre amplifikasjonstest) og dyrkning. Se Gonokokker (Neisseria gonorrhoeae), bakteriologisk dyrkning (A) for transportmedium til dyrkningsprøver.

Prøvemateriale

  • Aptima urin er validert for urin (førstestråle-urin)
  • Aptima Multitest er validert for vagina, hals og anus
  • Aptima Unisex er validert for endocervix og mannlig urethra

 

Hos kvinner anbefales penselprøve fra cervix/vagina fremfor urinprøve ved mistanke om genital infeksjon, og det er viktig å få med mye epitelceller ved prøvetaking.    

Prøvetaking/utstyr

 

 

  • Hologic Aptima Multitestrør (vagina, hals, anus)

For utførelse, se: Prøvetaking med Aptima multitest-rør. Veiledning til selv-prøvetaking

 
 

 

 

  • Hologic Aptima Urine Collection Kit  (urin)

Bruk førstestråleurin. 20-30 ml av første urinporsjon skal i en egnet prøvebeholder (steril beholder uten tilsetning). 2 ml overføres deretter til eget prøverør i Aptima urinprøvetakingssett.

For utførelse, se: Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør

 

  • Hologic Aptima Unisex Swab (endocervix, mannlig urethra og øye*)

*Metoden er ikke validert for prøver fra øyet, men analysen utføres likevel. (Pensel som følger prøvetakingskitet strykes kraftig over innsiden av palpebra inferior.)

For utførelse, se: Prøvetaking og transport av Aptima urinrør og Aptima unisex-rør

 

 

NB: Sjekk at det er buffer (væske) i røret ved prøvetaking

Prøvetakingsutstyret oppbevares ved romtemperatur før bruk

Prøvetakingsrør med lekkasje skal ikke brukes

 

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet. Kan sendes i romtemperatur

Holdbarhet

Urinprøver må overføres til Aptima-rør innen 24 timer. Deretter holdbar 30 dager 2-30°C.

Penselprøver: holdbare 60 dager 2-30°C.

Prøvene må ikke fryses

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Det er viktig å klistre strekkode/navnelapp på høykant, og slik at vinduet på prøveglasset ikke dekkes.

Metode

Nukleinsyre amplifiseringstest (NAT)

Utføres

5 ganger pr uke

Svartid

1-5 dager

Svar/svarvurdering

Påvist/ ikke påvist/ inkonklusiv

Kommentar

Metoden kan påvise rRNA fra døde bakterier i inntil 6 uker etter behandling (Chlamydia trachomatis)

Metoden kan påvise rRNA fra døde bakterier i inntil 6 uker etter behandling (Neisseria gonorrhoeae)

 

Eventuell kontrollprøve bør ikke tas før 6 uker etter behandling.

Rekvirering

Elektronisk rekvirering.

For rekvirenter som ikke har tilgang til elektronisk rekvirering:  Rekvisisjonsskjema: Seksjon for virologi- og molekylærdiagnostikk (blått skjema)

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert