Histopatologisk undersøkelse - Ufiksert vev v. 1.1, 30.11.2020

 

Prøvemateriale

Ufiksert vev til histopatologisk undersøkelse.

Bruk egnet størrelse på beholder.

Prøvebehandling

Skal ikke fikseres. Legges «tørt» i beholder.

Forsendelse

Kun for interne rekvirenter, og etter avtale med avdelingen. Sendes omgående til avdeling for patologi med portør ev. rørpost.

Holdbarhet

Kvaliteten forringes, prøven bør ankomme avdeling for patologi innen 30 minutt etter prøvetaking.

Merking av prøve

Prøvebeholder merkes med pasientens navn, personnummer, spesifikk lokalisasjon og klokkeslett for prøvetaking.

Ved flere prøver på samme rekvisisjonsskjema, må beholder nummereres i samsvar med angivelse på skjema.

Metode

Histopatologisk undersøkelse.

Indikasjon

Mistanke om sykelige forandringer i vev. Metoden benyttes etter avtale med avd. for patologi.

Utføres

Mandag til fredag, 08:00-15:00

Kommentar

Ved innsending av orientert vevsmateriale (tråd/nålemerket) må orientering beskrives på rekvisisjonsskjema.

Rekvisisjonsskjema

Rekvirenter på SUS finner rekvisisjonsskjema/blankett BL Histologi i DIPS.

 

Eksterne rekvirenter som ikke rekvirerer elektronisk finner lenke til histologi rekvisisjon i Laboratoriehåndboken.

 

Husk å fylle ut:

         Svaradresse inkl. navn og HPR-nr. til rekvirerende lege

         Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

         Relevante kliniske opplysninger

         Prøvedato

         Klokkeslett for prøvetaking

 

Dersom prøvene er CITO eller skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf. 51 51 93 82

Histologiseksjonen