v. 1.0 Histopatologisk undersøkelse - Ufiksert vev

 

Prøvemateriale

Ufiksert vev til histopatologisk undersøkelse.

Bruk egnet størrelse på beholder.

Prøvebehandling

Skal ikke fikseres. Legges «tørt» i beholder.

Forsendelse

Kun for interne rekvirenter, og etter avtale med avdelingen. Sendes omgående til avdeling for patologi med portør ev. rørpost.

Holdbarhet

Kvaliteten forringes, prøven bør ankomme avdeling for patologi innen 30 minutt etter prøvetaking.

Merking av prøve

Prøvebeholder merkes med pasientens navn, personnummer, spesifikk lokalisasjon og klokkeslett for prøvetaking.

Ved flere prøver på samme rekvisisjonsskjema, må beholder nummereres i samsvar med angivelse på skjema.

Metode

Histopatologisk undersøkelse.

Indikasjon

Mistanke om sykelige forandringer i vev. Metoden benyttes etter avtale med avd. for patologi.

Utføres

Mandag til fredag, 08:00-15:00

Kommentar

Ved innsending av orientert vevsmateriale (tråd/nålemerket) må orientering beskrives på rekvisisjonsskjema.

Rekvisisjonsskjema

Bruk avdeling for patologi, SUS sin rekvisisjon for histologi ved innsending av histologiprøver.

Rekvirenter på SUS finner denne i DIPS og fyller den ut der. Eksterne rekvirenter får rekvisisjoner tilsendt ved henvendelse til SUS, avdeling for patologi.

Husk å fylle ut:

         Svaradresse inkl. navn og HPR-nr. til rekvirerende lege

         Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

         Relevante kliniske opplysninger

         Prøvedato

         Klokkeslett for prøvetaking

Dersom prøvene er CITO eller skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf. 51 51 93 82

Histologiseksjonen