Vortioksetin

Vortioksetin v. 1.1, 25.01.2022

 

Prøvemateriale

Serum 

Glass uten gel

Analysevolum

Minimum 0,5 ml når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere legemiddelanalyser.

Pasientforberedelser

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring). 

Prøvebehandling

Prøven må sentrifugeres og avpipetteres før  sending

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn, fortrinnsvis i kjøleskap

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen