Difteri, Tetanus, Pertussis (DTP) antistoff v. 1.1, 20.01.2020

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
Difteri - Haukeland
            
Tetanus - Haukeland
            
Pertussis - Haukeland

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenker:
Difteri - Haukeland
            
Tetanus - Haukeland
            
Pertussis - Haukeland

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

I noen tilfeller v/lite prøvevolum (av praktiske hensyn), sendes Pertussis (Utføres også v/SUS), til HUS samlet sammen med Tetanus, - og Difteri antistoff.

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Difterivaksine og difteriantitoksin- Veileder for helsepersonell FHI

Se: Tetanusvaksine (Stivkrampe) og tetanusimmunglobulin - Veileder for helsepersonell FHI

Se: Kikhostevaksine (Pertussis) - Veileder for helsepersonell FHI