v. 1.0 Histopatologisk undersøkelse - Fiksert vevsmateriale

 

Prøvemateriale

Fiksert vev til histopatologisk undersøkelse.

Bruk egnet størrelse på beholder.

Prøvebehandling

Fikseres i 4 % bufret formalin, mengde 1:10 (vev:formalin)

Forsendelse

Eksterne rekvirenter: Prøvebeholder has i forsendelseshylse og legges sammen med rekvisisjonsskjema i biopose som sendes til avdeling for patologi.

Interne rekvirenter sender prøvemateriale og rekvisisjonsskjema med portør til avd. for patologi.

Merking av prøve

Prøvebeholder merkes med pasientens navn, personnummer og spesifikk lokalisasjon.

Ved flere prøver på samme rekvisisjonsskjema, må beholder nummereres i samsvar med angivelse på skjema.

Metode

Histopatologisk undersøkelse

Indikasjon

Mistanke om sykelige forandringer i vev

Utføres

Mandag til fredag, 08:00 – 15:30

Kommentar

Ved innsending av orientert vevsmateriale (tråd/nålemerket) må orientering beskrives på rekvisisjonsskjema.

Rekvisisjonsskjema

Bruk avdeling for patologi, SUS sin rekvisisjon for histologi ved innsending av histologiprøver.

Rekvirenter på SUS finner denne i DIPS og fyller den ut der. Eksterne rekvirenter får rekvisisjoner tilsendt ved henvendelse til SUS, avdeling for patologi.

Husk å fylle ut:

         Svaradresse inkl. navn og HPR-nr. til rekvirerende lege

         Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

         Relevante kliniske opplysninger

         Prøvedato

         Dersom prøvene er CITO eller skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf. 51 51 93 82

Histologiseksjonen