Histopatologisk undersøkelse - Fiksert vevsmateriale v. 1.1, 18.11.2020

 

Prøvemateriale

Fiksert vev til histopatologisk undersøkelse.

Bruk egnet størrelse på beholder.

Prøvebehandling

Fikseres i 4 % bufret formalin, mengde 1:10 (vev:formalin)

Forsendelse

Eksterne rekvirenter: Prøvebeholder has i forsendelseshylse og legges i biopose sammen med ev. rekvisisjonsskjema, og sendes til avdeling for patologi.

 

Interne rekvirenter sender prøvemateriale og rekvisisjonsskjema med portør til avd. for patologi.

Merking av prøve

Prøvebeholder merkes med pasientens navn, personnummer og spesifikk lokalisasjon.

 

Ved flere prøver på samme rekvisisjonsskjema, må beholder nummereres i samsvar med angivelse beskrevet i rekvisisjon.

Metode

Histopatologisk undersøkelse

Indikasjon

Mistanke om sykelige forandringer i vev

Utføres

Mandag til fredag, 08:00 – 15:30

Kommentar

Ved innsending av orientert vevsmateriale (tråd/nålemerket) må orientering beskrives på rekvisisjonsskjema.

Rekvisisjonsskjema

Eksterne rekvirenter som ikke rekvirerer elektronisk finner lenke til histologi rekvisisjon i Laboratoriehåndboken.

 

Rekvirenter på SUS finner rekvisisjonsskjema/blankett BL Histologi i DIPS.

 

Husk å fylle ut:

         Svaradresse inkl. navn og HPR-nr. til rekvirerende lege

         Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

         Relevante kliniske opplysninger

         Prøvedato

 

Dersom prøvene er CITO eller skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf. 51 51 93 82

Histologiseksjonen