TPO IgG og Tyreoglobulin IgG

TPO IgG og Tyreoglobulin IgG v. 2.3, 02.06.2022

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).

Indikasjon

Ved mistanke om autoimmun tyreoideasykdom, Hashimotos tyreoiditt og Graves sykdom.

Utføres

Virkedager, dagtid.

Referanseområde

TPO IgG: < 25 IU/ml

Tyreoglobulin IgG: < 40 IU/ml

Svarvurdering

Høye verdier av TPO IgG/Tyreoglobulin IgG ses ved autoimmun tyreoideasykdom, Hashimotos tyreoiditt og Graves sykdom. Forhøyede verdier kan også ses ved andre autoimmune sykdommer. Moderat forhøyede verdier kan være et tidlig tegn på autoimmun sykdom, og slike pasienter bør derfor følges opp med nye prøver.

Kommentar

Det har liten hensikt med gjentatte målinger av TPO IgG ved behandlingsoppfølging av tyreoideasykdom, siden korrelasjonen til sykdomsaktivitet er dårlig.

 

Påvisning av tyreoglobulin IgG i serum kan interferere ved måling av tyreoglobulin.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60