Pancreas øy celler - antistoffer mot v. 2.1, 30.05.2018

Prøvemateriale

Fullblod uten tilsetting

Prøvebehandling

Glasset skal ikke sentrifugeres

Holdbarhet

4 dager

Sending

Send fullblodsglasset

Analysested

Rikshospitalet, Immunologisk institutt, Seksjon for transplantasjonsimmunologi

Sognvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier