Paratyreoideahormon-relatert peptid (PTHrP) v. 1.3, 06.10.2021

Prøvemateriale

Spesial EDTA-plasma

Spesial EDTA (i kjøleskapsdøra på prøvefordelingen).

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Prøven tas på avkjølte EDTA-vacutainer-rør på 4,5 mL tilsatt leupeptin løst i aprotinin. Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8-10 ganger, settes på is og kjølesentrifugeres innen 1/2 time. Plasma overføres til plastrør og fryses.

Forsendelse

Sendes på tørris.

Holdbarhet             

Fryses.

Indikasjon

Utredning hyperkalsemi ved malign sykdom.

Kommentar

Spesialglassene bestilles fra Hormonlaboratoriet, Aker sykehus.      

Se Paratyreoideahormon-relatert peptid i plasma

Analysested

Aker sykehus, Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier