HLA undersøkelser v. 2.0

 

Kommentar

Se Vevstyping -transplantasjon

Se HLA-spesifikke antistoffer

Se Organdonasjon, blodprøvetaking/sending (Ikke tilgjengelig)

Se HLA DQ6

Se HLA-B*57:01

Se HLA-B27 antigen

Se Cøliaki vevstyping (HLA-DQ2. HLA-DQ8)