Leptospirose antistoff

Leptospirose antistoff v. 1.1, 23.01.2020

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Leptospirose - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenker: Leptospira - FHI

            Leptospirose - Veileder for helsepersonell FHI
Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for leptospira

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Leptospirose - Veileder for helsepersonell FHI