Osmolalt gap (555)

Osmolalt gap (555) v. 1.2, 23.12.2021

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass eller glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml.

 

Ved kapillær prøvetaking er det nok med et gelrør som er fylt helt opp.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

3 døgn

Merking av prøve

Merkes med barkoden på langs

Metode

s-Osmolalitet: Frysepunktsdepresjon

s-Na: Ioneselektiv elektrode

s-Urinstoff: Fotometri

s-Glukose: Fotometri

s-Etanol: Enzymatisk

Indikasjon

Forgiftninger (etanol, etylenglykol, metanol, isopropanol).

 

Osmolalt gap er målt osmolalitet minus den estimerte osmolalitet (fra formel under):

 

(1,86 x s-natrium) + s-glukose + s-urinstoff

0.93

 

Osmolaliteten som utgjøres av etanol i serum trekkes fra i det etanolkorrigerte osmolale gapet, slik at man får fokusert på evt. stort gap som skyldes andre enda mer toksiske alkoholer.

 

Normalt er det bra overensstemmelse mellom målt og beregnet osmolalitet, men ved inntak av relativt store mengder småmolekylære forbindelser som ikke inngår i ovennevnte regnskap, som metanol, etanol og etylenglykol, vil osmolalt gap bli tydelig positivt.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

-3 til 10 mosm/kg H2O

Analytisk variasjon (CV)

s-Osmolalitet: se s-Osmolalitet

s-Na: se s-Na

s-Urinstoff: se s-Urinstoff

s-Glukose: se s-Glukose

s-Etanol: se s-Etanol

Svarvurdering

Over referanseverdi: Dehydrering, inntak av alkoholer, metanol, etylenglykol, isopropranol og etanol (1 ‰ med etanol svarer til 22 mosm/kg).

        

Under referanseverdi: Overhydrering.

Kommentar

Helfotakst:NOR15249, Refusjonskategori: MB0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon og klinisk kjemi