Osmolalt gap

Osmolalt gap v. 1.1, 21.09.2021

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass eller glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml.

 

Ved kapillær prøvetaking er det nok med et gelrør som er fylt helt opp.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

3 døgn

Merking av prøve

Merkes med barkoden på langs

Metode

s-Osmolalitet: Frysepunktsdepresjon

s-Na: Ioneselektiv elektrode

s-Urinstoff: Fotometri

s-Glukose: Fotometri

Indikasjon

Ved væsketerapi og parenteral ernæring. Etter forgiftninger (etanol, etylenglykol, metanol, isopropanol).

 

Osmolalt gap er målt osmolalitet minus den estimerte osmolalitet(fra formel under):

 

 

Normalt er det bra overensstemmelse mellom målt og beregnet osmolalitet, men ved inntak av relativt store mengder småmolekylære forbindelser som ikke inngår i ovennevnte regnskap, som metanol, etanol og etylenglykol, vil osmolalt gap bli tydelig positivt.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

-3 til 10 mosm/kg H2O

Analytisk variasjon (CV)

s-Osmolalitet: se s-Osmolalitet

s-Na: se s-Na

s-Urinstoff: se s-Urinstoff

s-Glukose: se s-Glukose

Svarvurdering

Over referanseverdi: Dehydrering, alkoholinntak, (1 ‰ svarer til 22 mosm/kg H2O ekstra), inntak av metanol, etanol og etylenglykol.

        

Under referanseverdi: Overhydrering.

Kommentar

Helfotakst:NOR15249, Refusjonskategori: MB0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon og klinisk kjemi