Svarrapport - innhold. Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.2, 21.03.2018

1.      Hensikt:

Dokumentet viser hvilke opplysninger som inngår i svarrapportene fra Avdeling for medisinsk biokjemi.

2.      Omfang:

Dokumentet omfatter innholdet i elektronisk analysesvar og skriftlige svarrapporter.

3.      Definisjoner:

Svarrapport: Elektronisk eller skriftlig rapport som inneholder analyseresultat.

HPR-nummer: 7-, eventuelt 8-sifret, ID-nummer for leger

4.      Ansvar:

Personalet som registrerer rekvisisjonen har ansvaret for

         å registrere rekvirerte analyser

Analyseansvarlig bioingeniør har ansvaret for

         å legge inn alle aktuelle opplysninger vedrørende analyseprosessen, som kan være av betydning ved rekvirentens tolkning av analyseresultatet

Medisinsk ansvarlig har ansvaret for

         medisinskfaglige kommentarer på bakgrunn av analyseresultatet

IT-koordinator har ansvaret for

         at validerte svar overføres til svarrapport

Se også LifeCare brukermanual (Ikke tilgjengelig), Stillingsbeskrivelse for IT koordinator (Ikke tilgjengelig) og Stillingsbeskrivelse for bioingeniør (Ikke tilgjengelig).

5.      Elektronisk utgivelse av analysesvar:

Analysesvar som utgis elektronisk, utgis etter hvert som svarene er ferdig validert, og ikke samlet i èn svarrapport når alle analysesvar foreligger.

De elektroniske analysesvarene utgis sammen med minimum følgende informasjon:

         Entydig identifikasjon av analysen

         Henvisning til akkrediteringsstatus som beskrevet i Akkrediteringsvilkår. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)

         Identifikasjon av laboratoriet, inkludert organisasjonsnummer for Helse Stavanger

         Identifikasjon av pasienten

         Identifikasjon av rekvirenten, inkludert organisasjonsnummer, navn og HPR nummer for lege

         Prøvetakingsdato og – tid

         Laboratoriets prøve-id (LID)

         Prøvemateriale

         Analyseresultater, svar og enhet når tall-svar

         Referanseintervall for aktuelle analyse, når tall-svar

         Kommentarfelt, fra laboratoriet. Brukes når aktuelt

         Dato og klokkeslett for når rapporten er frigitt

6.      Svarrapport på papirformat:

Når analysesvar ikke kan avgis elektronisk, får rekvirenten svarrapport etter at alle analysesvarene er validert. Svarrapportene på papir inneholder følgende opplysninger:

         Entydig identifikasjon av analysen

         Henvisning til akkrediteringsstatus som beskrevet i Akkrediteringsvilkår. Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)

         Identifikasjon av laboratoriet, inkludert adresse og telefonnummer

         Identifikasjon av pasienten

         Identifikasjon av rekvirenten, inkludert adresse

         Prøvetakingsdato og – tid

         Laboratoriets prøve-id (LID)

         Prøvemateriale

         Analyseresultater, svar og enhet

         Referanseintervall for aktuelle analyse

         Kommentarfelt, fra laboratoriet. Brukes når aktuelt

         Dato og klokkeslett for når rapporten er skrevet ut

7.      Avvik:

Avvik skal registreres i Synergi

8.      Kilder/Referanser:

         NS-ISO EN 15189:2012 Medisinske laboratorier. Særskilte krav til kvalitet og kompetanse avsnitt 5.8.3