Glukosebelastning(507)

Glukosebelastning(507) v. 1.6, 19.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL

Prøvetaking

Fastende, og etter 2 timer.

Pasienten skal ha fastet og vært tobakksfri i 12 timer, og dessuten vært på vanlig kost og med normal fysisk aktivitet de siste 3 dager.

Fremgangsmåte:

Sjekk alltid at fastende blodsukker er lavere enn 7 mmol/L før belastningen igangsettes.

La pasienten drikke sukkeroppløsningen raskest mulig innen 5 min. Start klokke.  

 

Dosering Glukose monohydrat:

-Voksne:

En boks (82,5 g glucosum monohydraticum) løses i 300 ml varmt vann.

-Barn:

1,92 gram av monohydrat pr kg kroppsvekt løses i tilsvarende mengde vann. Maksimalt 82,5 g.

 

Eksempel:

Glukosekonsentrasjonen: 82,5 g / 300 ml = 0,275 g/ml.

Barn som veier 20 kg:

-      20 g * 1,92 g = 38,4 g glukose monohydrat

-      38,4 g / 0,275 g/ml = 139,6 ml

Det vil si at 38,4g glukose monohydrat skal løses i 139,6 ml vann.

 

Dosering Glukose anhydrat:

-Voksne:

75 gram anhydrert glukose løses opp i 300 ml varmt vann.

-Barn:

1,75 gram anhydrat pr kg kroppsvekt løses i tilsvarende mengde varmt vann. Maksimalt 75 g.

 

Eksempel:

Glukosekonsentrasjonen: 75g / 300ml = 0,25g/ml

Barn som veier 20kg:

-      20g * 1,75g = 35 g glukose anhydrat

-      35g / 0,25g/ml = 140ml vann

Det vil si at 35 g anhydrat skal løses i 140 ml vann.

 

 

Etter nøyaktig 2 timer tas en ny blodprøve.

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 30 minutter

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 dager.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Mistanke om diabetes mellitus herunder tilfeldig oppdaget glukosuri, når fastende blodsukker ved to bestemmelser er 5,6 - 7,0 mmol/L.

Mistanke om reaktiv hypoglykemi.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Tolkning

Normal: < 7,8 mmol/L   etter 2 timer

Diabetes mellitus: > 11,1 mmol/L   etter 2 timer

Grensetilfelle: 7,8 – 11,1 mmol/L etter 2 timer

Analytisk variasjon (CV)

< 2,5%

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Egne grenser for svangerskapsdiabetes

 

Kommentar

Analysekode S-Glukose: NPU 25616

Analysekode S-Glukose 120min: NPU 04177

Refusjonstakst: MB3 (begge)

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert