Glukosebelastning (507)

Glukosebelastning (507) v. 1.7, 10.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Pasientforberedelse

Pasient må selv medbringe egen glukosedrikk

 

Glukosedrikk kan kjøpes på de fleste apotek, blant annet sykehusapoteket.

 

Pasienten må faste og ikke røyke eller snuse de siste 8-14 timene før belastningen. Kan drikke inntil ett glass vann.

 

Pasienten skal innta vanlig kost og være i vanlig fysisk aktivitet de siste 3 dagene før belastningen.

 

Pasienten må være frisk, ikke ha infeksjon eller være i rekonvalensfasen etter en alvorlig sykdom.

 

Rekvirering

Pasienten skal ha to bestillinger

Prøvetaking

Det tas to blodprøver, en før og en to timer etter inntak av glukose

 

For gjennomføring se Glukosebelastning. Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 30 minutter

 

Holdbarhet

Se Glukose (222)

 

Metode

Se Glukose (222)

 

Indikasjon

  • Diagnostikk av svangerskapsdiabetes
  • Diagnostikk av diabetes mellitus der HbA1c ikke kan benyttes
  • Risikovurdering av diabetes der HbA1c ikke kan benyttes

Utføres

Se Glukose (222)

 

Referanseområde

Diagnostiske grenser for oral glukosetoleransetest

 

Svangerskapsdiabetes

  • Fastende verdi 5,3-6,9 mmol/L
  • eller verdi 2 timer etter glukoseinntak 9,0-11,0 mmol/L

 

Diabetes mellitus*

  • Fastende verdi >7,0 mmol/L
  • Eller verdi 2 timer etter glukoseinntak >11,1 mmol/L

 

Nedsatt glukosetoleranse

  • Verdi 2 timer etter glukoseinntak 7,8-11,0 mmol/L

 

*verdi over diagnostisk grense må bekreftes i ny prøve tatt på et senere tidspunkt, før diagnosen kan stilles

Analytisk variasjon (CV)

Se Glukose (222)

 

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, lest 16.12.21

Egne grenser for svangerskapsdiabetes

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes/diagnostikk-av-diabetes-risikovurdering-og-oppfolging-av-personer-med-hoy-risiko-for-a-utvikle-diabetes#diagnostiske-kriterier-for-diabetes-praktisk, lest 16.12.21

Glukose: Diagnostikk av diabetes | Noklus.no, lest 16.12.21

 

Kommentar

Avdeling for medisinsk biokjemi har også analysen glykert albumin som kan være et supplement til glukose og HbA1c i oppfølgingen av diabetes mellitus-pasienter.

 

Analysekode S-Glukose 120min: NPU 04177

Refusjonstakst: MB3

 

Se også Glukose (222)

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Poliklinikk og klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert