v. 1.3 Bordetella pertussis antistoff (A)

 

Indikasjon

Mistanke om kikhoste.

Prøve til antistoffpåvisning er aktuelt ved symptomvarighet lenger enn 2-3 uker

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

ELISA. Påvisning av B.pertussis Toxin-IgG

Utføres

1 gang per uke

Svartid

1-8 dager

Svar/svarvurdering

IE (internasjonale enheter)

>100 IE: Funn forenlig med aktuell kikhoste

<40 IE: Serologisk ikke holdepunkt for kikhoste

Kommentar

Luftveisprøve (nasopharynxsekret) til PCR-undersøkelse anbefales ved symptomvarighet kortere enn 3-4 uker.

Se: Bordetella pertussis (kikhoste) PCR (A)

Antistoffundersøkelse bør tidligst rekvireres 2-3 uker etter symptomdebut.

Symptomvarighet må oppgis.

Nylig kikhostevaksinasjon vanskeliggjør tolkning

Det er ønskelig at vaksinasjonsstatus oppgis dersom kjent

Rekvisisjonsskjema

Blå - Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert