Bordetella pertussis IgG-antistoff v. 1.7

 

Indikasjon

Mistanke om kikhoste.

Luftveisprøve (nasopharynxsekret) til PCR-undersøkelse anbefales ved symptomvarighet kortere enn 4 uker.

Prøve til antistoffpåvisning er aktuelt ved symptomvarighet lenger enn 2-3 uker

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Kjemiluminiscens immunoanalyse (CLIA) 
Utføres Mandag - fredag
Svartid 0 - 4 dager

Svar/Svarvurdering

Påvist

Grenseverdi

Ikke påvist

Kommentar

Se: Luftveispakke, PCR (A)

Antistoffundersøkelse bør tidligst rekvireres 2-3 uker etter symptomdebut.

Symptomvarighet må oppgis.

Nylig kikhostevaksinasjon vanskeliggjør tolkning

Det er ønskelig at vaksinasjonsstatus oppgis dersom kjent

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert