Bordetella pertussis antistoff v. 1.4, 11.01.2021

 

Indikasjon

Prøver til Bordetella pertussis antistoff-undersøkelse videresendes inntil videre til Haukeland universitetssjukehus for analyse, grunnet endring av metode/analyseinstrument. Se Analyseoversikten.no 

Mistanke om kikhoste.

Prøve til antistoffpåvisning er aktuelt ved symptomvarighet lenger enn 2-3 uker

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode, Utføres, Svartid, Svar/Svarvurdering

Se Analyseoversikten.no

Kommentar

Prøver til Bordetella pertussis antistoff-undersøkelse videresendes inntil videre til Haukeland universitetssjukehus for analyse, grunnet endring av metode/analyseinstrument. Se Analyseoversikten.no

Luftveisprøve (nasopharynxsekret) til PCR-undersøkelse anbefales ved symptomvarighet kortere enn 3-4 uker.

Se: Bordetella pertussis (kikhoste) PCR (A)

Antistoffundersøkelse bør tidligst rekvireres 2-3 uker etter symptomdebut.

Symptomvarighet må oppgis.

Nylig kikhostevaksinasjon vanskeliggjør tolkning

Det er ønskelig at vaksinasjonsstatus oppgis dersom kjent

Rekvisisjonsskjema

Blå - Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Se Analyseoversikten.no