Cholinesterase

Cholinesterase v. 1.4, 31.08.2021

Prøvemateriale

Heparinplasma + EDTA fullblod

4 mL Heparin + 3 mL EDTA

Prøvebehandling

Heparinglasset sentrifugeres og plasma avpipetteres over på sendeglass som merkes med navnelapp. EDTA-glasset merkes med navnelapp.

Analysevolum

1 ml Heparinplasma og 3 mL EDTA blod

Forsendelse

Sendes ved romtemperatur

Holdbarhet

Begge glassene oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Indikasjon

Mistanke om lav kolinesterase aktivitet

Kommentar

Kolinesterase er et enzym i blodet, som blant annet har betydning for nedbrytning av de neuromuskulære blokkerende medikamentene Suxametonium og Mivakuriumklorid.

Noen mennesker mangler eller har nedsatt mengde av plasma kolinesterase. Dette medfører at medikamenter som Suxametonium og/eller Mivakuriumklorid nedbrytes meget langsomt og derfor virker lengre enn normalt. Pasienter med unormal plasma kolinesterase kan derfor ha pustebesvær i timer etter bruk av et av de to medikamentene.

Cholinesteraseaktivitet utføres ved Avdeling for Medisinsk biokjemi, OUS Ulleveål (se kolinesterase) Prøven skal ved første gangs undersøkelse sendes til OUS.


Fenotypebestemmelse inkluderer dibukaintall (cincain-ratio), fluoridtall m.m.. Dette er faktorer som er medbestemmende ved vurdering/prediksjon av varighet av Curacit/depolariserende muskelrelaksantia.
Sendes til: Dansk cholinesterasekartotek, Att: Gitte Blom, Anestesiavdelingen i HOC-centeret, Avsnitt 4231, Rigshospitalet, Blegedamsv. 9, 2100 København.

Sammen med prøven til Danmark skal følge et utfylt skjema med beskrivelse av anestesiforløpet. Finn link til skjemaet under.

Rekvisisjon

Se link til Rekvisisjon til Danmark

Se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier for rekvisisjon til OUS, Ullevål

Analysested

Felles prøvemottak for alle OUS-sykehus:

Ullevål, ous

Avdeling for medisinsk biokjemi

Kirkeveien 166

0450 Oslo  

 

Eventuelt:

Dansk Kolinesterase Kartotek

Herlev Hospital

Anæstesiologisk afdeling

Herlev Ringvej 75,

2730 Herlev

Danmark