Apekoppevirus (mpox) PCR v. 2.1

Utføres

Fra og med 23.06.23 utføres ikke analysen lenger ved Stavanger Universitetssjukehus.

Analysen utføres ved Haukeland Universitetssjukehus, se

Analyseoversikten - Apekoppar (Monkeypox)

Analysen rekvireres elektronisk i vår tjenestekatalog og sendes til Stavanger Universitetssjukehus, Avdeling for medisinsk mikrobiologi. Prøven vil bli videresendt til Haukeland Universitetssjukehus.  

Det må gå tydelig frem av kliniske opplysninger at prøven er tatt som følge av mistenkt tilfelle med apekopper.

Ved spørsmål rundt rekvirering av prøve til apekoppevirus-PCR, kan lege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi kontaktes: tlf 90814788 (vakttelefon).

Transportmedium 

Virustransportmedium­

Prøvetaking

Personell som tar prøven bør benytte personlig beskyttelsesutstyr

For mer informasjon:https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/smitteverntiltak-i-helsetjenesten/

For interne rekvirenter ved SUS, se også  Apekopper (Ikke tilgjengelig)

Forsendelse

Prøverør må desinfiseres (med desinfeksjonssprit 75%) på utsiden og legges i egen transporthylse før transport.

Poliklinisk prøve: Prøven sendes som kategori B. 

Prøve fra inneliggende pasient: Prøven skal leveres personlig til vårt prøvemottak.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer.

Prøverør, transporthylse og konvolutt merkes tydelig med "apekopper".