Apekoppvirus PCR

Apekoppvirus PCR v. 1.4, 19.09.2022

Indikasjon

Mistanke om apekopper ut fra kliniske symptom, samt kjent eller mistenkt eksponering for smitte. Smitte skjer vanligvis ved nær kontakt med en smittet. Viruset smitter via hud, slimhinner eller luftveier.

For ytterligere informasjon, se FHI sin veileder for helsepersonell: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/apekopper/

Ved spørsmål rundt rekvirering av prøve til apekoppvirus-PCR, kan lege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi kontaktes: tlf 90814788 (vaktttelefon).

Prøvemateriale

Penselprøve fra hudlesjon eller punktert vesikkel/blemme 

Transportmedium 

 Virustransportmedium­

Prøvetaking

Personell som tar prøven bør benytte personlig beskyttelsesutstyr

For mer informasjon:https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/smitteverntiltak-i-helsetjenesten/

For interne rekvirenter ved SUS, se også Apekopper (Ikke tilgjengelig)

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Forsendelse

Prøverør må desinfiseres (med desinfeksjonssprit 75%) på utsiden og legges i egen transporthylse før transport.

Poliklinisk prøve: Prøven sendes som kategori B. 

Prøve fra inneliggende pasient: Prøven skal leveres personlig til vårt prøvemottak. 

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon, evt fullt navn og fødselsnummer.

Prøverør, transporthylse, konvolutt og selve rekvisisjonen merkes tydelig med "apekopper".

Metode

Nukleinsyrepåvisning ved PCR (polymerasekjedereaksjon) 

Utføres

1-3 ganger pr uke (ikke helg) 

Svartid

Inntil 3 døgn (noe lengre svartid i forbindelse med helg) 

Svar/Svarvurdering

Påvist/ Ikke påvist/ Inkonklusiv

Rekvirent vil bli oppringt dersom det påvises apekopper i prøven

Positive prøver sendes OUS Ullevål for variantspesifikk typing, for å skille mellom vest-afrikansk og sentral-afrikansk variant av viruset.

Rekvisisjonsskjema

Elektronisk rekvirering er foreløpig ikke tilgjengelig for denne analysen. Vennligst bruk papirrekvisisjon.

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Alternativt dersom ikke tilgjengelig papirrekvisisjon:

Rosa. Seksjon for bakteriologisk diagnostikk

Rekvisisjon - bakteriediagnostikk – Kan printes ut

For begge rekvisisjoner før opp «Apekoppvirus-PCR» under Annet.

Det må gå tydelig frem av kliniske opplysninger at prøven er tatt som følge av mistenkt tilfelle med apekopper 

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert