Benspesifikk ALP (b-ALP)

Benspesifikk ALP (b-ALP) v. 1.5, 13.10.2022

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0,6 ml (min. 100 ul)

Prøvebehandling

 Prøven sentrifugeres og avpipetteres. Fryses snarest og innen 1 time.

Forsendelse

 Sendes frosset

Indikasjon

 Ved utredning og oppfølging maligne bensykdommer og Paget's sykdom. Beinspesifikk alkalisk fosfatase er et godt mål   på beinnydannelse og osteoblastaktivitet. Ved osteoporose benyttes vanligvis CTX-1 (resorpsjonsmarkør) og PINP (formasjonsmarkør).

 b-ALP finnes på overflaten av osteoblastene og spiller en rolle i den 1.fasen av mineraliseringsprosessen.

Kommentar

 Se Brukerhåndboken til OUS

 Se også link til ALP isoenzymer i Sus laboratoriehåndbok,  ALP isoformer.

 Se eventuelt Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Analysested

 Oslo Universitetssykehus HF

 Aker sykehus

 Hormonlaboratoriet

 Trondheimsveien 235

 0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

 Rekvisisjon

 Eller finn rekvisisjon på link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier