Benspesifikk ALP (b-ALP)

Benspesifikk ALP (b-ALP) v. 1.4, 24.04.2020

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml (min 100 ul)

Indikasjon

Ved utredning og oppfølging maligne bensykdommer og Paget's sykdom. Beinspesifikk alkalisk fosfatase er et godt mål på beinnydannelse og osteoblastaktivitet. Ved osteoporose benyttes vanligvis CTX-1 (resorpsjonsmarkør) og PINP (formasjonsmarkør).

Kommentar

b-ALP finnes på overflaten av osteoblastene og spiller en rolle i den 1.fasen av mineraliseringsprosessen. Godt mål på bennydannelse og osteoblastaktivitet.

Se mer informasjon, i ous sin laboratoriehåndbok,  ALP, beinspesifikk

Se eventuelt også link til ALP isoenzymer i Sus laboratoriehåndbok,  ALP isoformer.

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon eller finn rekvisisjon på link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier