Ceruloplasmin

Ceruloplasmin v. 1.4, 19.04.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/ Glass uten tilsetning

Indikasjon

Mistanke om Wilsons sykdom, Menkes syndrom, aceruloplasminemi eller koppermangel. Kontroll av pasienter på langvarig parenteral ernæring. Kontroll av pasienter under behandling med chelerende medikamenter, for eksempel penicillamin.

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

7 dager

Kommentar

Lave verdier ved Wilson sykdom, Menkes syndrom, aceruloplasminemi, kopperfattig ernæring, leversvikt og proteintap via tarm eller nyrer. Økt verdier ved akuttfase, graviditet og p-pillebruk.

Se Analyseoversikten, se også Brukerhåndboken

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier