Ceruloplasmin v. 1.5

 

Prøvemateriale  

Serum

Serumgel-rør

Indikasjon

Mistanke om Wilsons sykdom, Menkes syndrom, aceruloplasminemi eller koppermangel

Kontroll av pasienter på langvarig parenteral ernæring

Kontroll av pasienter under behandling med chelerende medikamenter, for eksempel penicillamin

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Kommentar

Lave verdier ved Wilson sykdom, Menkes syndrom, aceruloplasminemi, kopperfattig ernæring, leversvikt og proteintap via tarm eller nyrer.  Økte verdier ved akuttfase, graviditet og p-pillebruk.

Se Analyseoversikten

Se også Nasjonal brukerhåndbok

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier