GFR bereg. Glomerulær filtrasjonsrate (057) v. 1.6, 11.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1mL

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart 7 dager.

Oppbevares kjølig.

Metode

Beregning

Indikasjon

GFR beregnet er en matematisk utregning av nyrefunksjonen hos voksne ut fra pasientens alder, kjønn og s-kreatinin verdi.

Brukes til vurdering av kronisk nyre sykdom, spesielt viktig for pasienter med diabetes mellitus, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom, familiehistorikk med nyre sykdom.

Analysering av s-kreatinin genererer automatisk utregning av GFR.

Ny formel (CDK-EPI) til estimering av nyrefunksjon tatt ibruk 03.01.2012:

Se www.nephron.com/cgi-bin/MDRD_GFR.cgi)


https://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calculator

 

Barn<18år får ikke beregnet GFR.

 

Afroamerikanere har høyere muskelmasse, og GFR-svaret må multipliseres med 1,16. Eller man kan bruke egen formel for beregning av GFR.

 

Se

https://www.niddk.nih.gov/health-information/professionals/clinical-tools-patient-management/kidney-disease/laboratory-evaluation/glomerular-filtration-rate-calculators/ckd-epi-adults-si-units

 

Se http://www.touchcalc.com/e_gfr

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

     18 - 24 år   92 - 146 mL/min/1,73 m2                            

     25 - 29 år   89 - 143

     30 - 34 år   86 - 140

     35 - 39 år   83 - 136

     40 - 44 år   80 - 132

     45 - 49 år   77 - 128

     50 - 54 år   74 - 124

     55 - 59 år   71 - 120

     60 - 64 år   69 - 116

     65 - 69 år   65 - 112

     70 - 74 år   63 - 108

     75 - 79 år   60 – 104

     80 - 84 år   58 – 100

     85 - 89 år   56 – 96

     90 - 94 år   54 – 92

     95 - 99 år   52 – 86

        >100 år    50  – 82

 

Analytisk variasjon (CV)

S-Kreatinin: <2%

Svarvurdering

Kronisk nyre sykdom, uavhengig av klinisk diagnose bør gradering defineres basert på grad av nyre funksjon.

GFR (mL/min/1.73 m2) Beskrivelse

G1         >90 Normal eller høy nyrefunksjon

G2    60 - 89 Lett redusert nyrefunksjon

G3a  45 - 59 Lett til moderat redusert

G3b  30 - 44 Moderat til alvorlig redusert

G4    15 - 29 Alvorlig redusert

G5        < 15 Endestadium nyresvikt

Lave verdier:

Tegn på nyresvikt

Høye verdier:

Kan gi mistanke om lav muskelmasse.

Kreat-clearance vil da være en bedre analyse for beregning av nyrefunsjon.      

Se også sendeprøve på Iohexol.   

Kommentar

Krever samtidig rekvirering av S-Kreatinin.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf . 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi