Kokain i urin (733)

Kokain i urin (733) v. 1.5, 03.04.2020

Prøvemateriale

Urin

Urin- Monovetteglass.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret skal brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se punkt 5 og  5.1 Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231 fra Helsedirektoratet, gjelder hvis prøvesvar skal brukes i medisinsk sammenheng.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

I uke ved 2-8 oC.

Metode

Immunologisk screeninganalyse.

Indikasjon

Diagnostisere rusmiddelbruk.

Utføres

Mandag – Fredag, dagtid

Referanseområde

Ikke påvist

Analytisk variasjon (CV)

Oppgis ved henvendelse.

Svarvurdering

Analysen skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Ved behov for rettsmedisinsk analyse, se Prosedyrer for rusmiddeltesting IS-2231 fra Helsedirektoratet.

Det utgis kvalitative svar:

«Ikke påvist» betyr at kokainmetabolitter ikke er påvist i prøven

«Påvist» betyr at det er påvist kokainmetabolitter i prøven.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:
Forbytting av prøve.
Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.
Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.


Analysekode NPU 01706
Refusjonstakst KF2

Rekvisisjonsskjema

Urin rekvisisjon.

For pasienter som er med i LAR-programmet benyttes egne LAR-rekvisisjoner.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert