Fragil-x-syndrom (DNA analyse) v. 1.5

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-rør uten gel

Analysevolum

> 3 ml. Ved prøvetaking av nyfødte barn eller vanskelig prøvetaking kan blodvolum på minimum 0,5 mL.

Prøvebehandling

Rørene skal ikke sentrifugeres!

Forsendelse

Sendes med vanlig post

Holdbarhet

Settes kjølig til den kan sendes

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Opplysningene på baksiden av rekvisisjonsskjemaet må fylles ut.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Avdeling for medisinsk genetikk

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier