Fragil-x-syndrom (DNA analyse)

Fragil-x-syndrom (DNA analyse) v. 1.4, 01.12.2020

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass uten gel

Analysevolum

> 3 ml. Ved prøvetaking av nyfødte barn eller vanskelig prøvetaking kan blodvolum på minimum 0,5 mL.

Prøvebehandling

Glassene skal ikke sentrifugeres!

Forsendelse

Sendes med vanlig post

Holdbarhet

Settes kjølig til den kan sendes.

Kommentar

Se Haukelands analyseoversikt

Opplysningene på baksiden av rekvisisjonsskjemaet må fylles ut.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier