v. 1.3 Hypokretin i spinalvæske

Prøvemateriale

Spinalvæske

Plastrør m/skrukork som tåler lagring ved -70 gr

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Prøven settes på is straks etter prøvetaking. Ved blodtilblanding kjølesentrifugeres prøven og avpipetteres i Nunc-rør. Frys prøven så fort som mulig.

Det anbefales å utføre spinalpunksjon mellom kl. 08.00 og kl. 12.00. Spinalvæsken overføres til plastrør og fryses straks (-20 °C).
Prøven sendes frosset på tørris til laboratoriet.
Mottaker setter prøven i -70 gr.når den mottas, prøven har da svært god holdbarhet

Sending

Sendes på tørris

Holdbarhet

Prøven kan oppbevares i frysekap -20 gr over ei vanlig helg. Dersom prøven må oppbevares lenger enn ei  helg før den sendes, flyttes den over til i 70-fryser og oppbevares der.

Kommentar

Se Hypokretin i spinalvæske

Indikasjon

Narkolepsi

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet, bygg 23

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjon Rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier