Hypokretin i spinalvæske

Hypokretin i spinalvæske v. 1.4, 01.03.2021

Prøvemateriale

Spinalvæske

Nuncrør m/skrukork

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Prøven settes på is straks etter prøvetaking. Ved blodtilblanding kjølesentrifugeres prøven og avpipetteres i Nunc-rør. Frys prøven så fort som mulig.

Det anbefales å utføre spinalpunksjon mellom kl. 08.00 og kl. 12.00. Spinalvæsken overføres til plastrør og fryses straks (-20 °C).

Sending

Prøven sendes frosset på tørris til laboratoriet.

Holdbarhet

Prøven kan oppbevares i fryseskap -20 gr over ei vanlig helg.

Kommentar

Se Hypokretin i spinalvæske

Indikasjon

Narkolepsi

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet, bygg 23

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjon Rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier