Isoniazid

Isoniazid v. 1.2, 29.11.2018

Prøvemateriale

Heparin-plasma

Na-heparin glass

Analysevolum

2 mL

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer, plasma avpipetteres og fryses.

Forsendelse og holdbarhet

Prøven må sendes frosset på tørris.

acetylisoniazid/isoniazid i kjøleskap: 1døgn / 7 dager

acetylisoniazid/isoniazid -20 C: 7 dager for begge

acetylisoniazid/isoniazid -80 C: 1 måned for begge

Indikasjon

Utredning av medikamentell effekt, mistanke om lav eksponering. Fastslå en hurtig eller langsom acetyleringsfenotype.

Kommentar

NB! For prøvetakning og informasjon som skal stå på rekvisisjonen se Isoniazid

Analysested

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Klinisk farmakologi

Karolic, C1:68

141 86 Stockholm