Alfa- 1 - Antitrypsin (083)

Alfa- 1 - Antitrypsin (083) v. 1.10, 19.02.2021

Prøvemateriale

Serum 

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk

Indikasjon

Utredning ved tidlig utvikling av lungeemfysem/kronisk obstruktiv lungesykdom, neonatal hepatitt og juvenil cirrhose, samt ved leversykdom uten annen kjent årsak hos voksne.

AAT er et glykoprotein som produseres i leveren. Det fungerer som en proteasehemmer og medregnes blant de såkalte akuttfaseproteinene. Det er beskrevet en rekke genetiske varianter av AAT. Disse kan være assosiert med tidlig innsettende lungeemfysem. Leversykdom med debut i nyfødt- eller barnealder kan sees. Leversykdommen kan være progressiv, men for de fleste er prognosen god.

Pasienter med nedsatt AAT kan også få leversykdom som voksne, og har en lett økt risiko for hepatom.

Pasienter med nedsatt AAT (< 0,7 g/L) må advares mot å røyke!

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

0,92 – 1,73 g/L        Hentet fra Norip 

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:

Akutte og kroniske infeksjoner, affeksjon av lever gir markant stigning.

Graviditet gir økning opp til 100%.

P-piller (østrogen) gir 25 – 50% økning.

Lave verdier:

Proteintap (renalt, gastrointestinalt). Kongenital alfa-1-antitrypsin-mangel er ofte forbundet med juvenil pulmonal emfysem, juvenil cirrhose.

Kommentar

Analysekode: NPU 19692

Refusjonstakst: MB 7

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Akkrediteringsstatus Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi