Hepatitt D Virus (HDV) antistoff og PCR v. 2.2, 21.01.2020

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: Hepatitt D - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma (PCR og antistoff)
 EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 

Serum (antistoff)
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet
og analysevolum

Lenke:
Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium, kjøling og pakking

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
FHI Rekvisisjon

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt D virus

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Hepatitt D - Veileder for helsepersonell FHI