Aminosyrer

Aminosyrer v. 1.5, 21.02.2022

 

Prøvemateriale

Heparinplasma

Na-heparinglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Sentrifugeres raskt, avpipetteres og fryses, helst innen 30 min

Forsendelse

Sendes på tørris

Indikasjon

Mistanke om metabolsk sykdom som primært eller sekundært påvirker aminosyrekonsentrasjonene. Slik mistanke kan komme fra typiske symptombilder, fra avvik i andre sykdomsmarkører, f. eks. organiske syrer eller pyrimidiner (orotsyre) i urin. Analysen gjøres også som oppfølging av avvikende funn ved nyfødtscreening og ved kontroll av pasienter med metabolske sykdommer under behandling f.eks. med diett med proteinrestriksjon.

Kommentar

Pasienten må være fastende når blodprøven tas.

Kliniske opplysninger må oppgis.

Se også Brukerhåndboka til OUS

Prøven er en del av Metabolsk screening, se link Metabolsk screening (medfødte stoffskiftesykdommer)

Analysested

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer

c/o Preanalyttisk seksjon, inngang B2, 2.etg

Avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet

Oslo Universitetssykehus

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier