Meslingevirus (morbillivirus) antistoff (A) v. 1.7, 27.09.2021

 

Indikasjon

Klinisk mistanke om meslinger

Undersøkelse av immunstatus

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Påvisning av IgG og/eller IgM antistoffer

Utføres

Mandag - fredag

Svartid 0 - 3 dager

Svar/svarvurdering

 

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger

Kommentar

Det er viktig at kliniske opplysninger oppgis - mistanke om aktuell infeksjon eller undersøkelse av immunstatus. Oppgi om pasienten er vaksinert, dersom kjent.

Ved klinisk mistanke om aktuell infeksjon er det er viktig at dette oppgis, slik at analysen evt. kan prioriteres.

Ved klinisk mistanke om aktuell infeksjon bør det i tillegg til serologisk undersøkelse også tas spyttprøve på UTM- virustransportmedium. Man bør prøve å få penselen til å suge opp mest mulig spytt. (Spyttprøven skal tas fra bakre svelgvegg og tonsiller, samt fra munnslimhinne ved innsiden av begge kinn og under tungen med samme prøvepinne.)  Spytt kan også sendes inn på sterilt glass. Urin, EDTA-blod, spinalvæske, halsprøve eller nasopharyngealaspirat til PCR- undersøkelse kan også være aktuelt. Prøve til PCR- undersøkelse bør tas i løpet av første sykdomsuke.

Ved serologiske funn som kan passe med aktuell infeksjon, videresendes prøven til Folkehelseinstituttet.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf. 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf. 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert