Etanercept

Etanercept v. 1.2, 17.08.2020

 

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Prøvetaking

 Spesielle forhold ved prøvetaking evt henvisning til egne dokumenter som omhandler prøvetaking.

Prøvebehandling

 Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap, holdbar 1 uke

Indikasjon

 TNF-blokkere:

Etanercept (Enbrel) er et fusjonsprotein som består av human Fc og human TNF-reseptor. Golimumab (Simponi) er et humant monoklonalt IgG-antistoff rettet mot TNF-α. Certolizumab pegol (Cimzia) er pegylert humanisert Fab’ (immunglobulinets antigenbindende region) rettet mot TNF-α.

Etanercept, Certolizumab og Golimumab brukes hovedsakelig i behandlingen av inflammatoriske sykdommer som revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt. Golimumab og Certolizumab brukes også i behandlingen av inflammatorisk tarmsykdom. Etanercept brukes noe i behandlingen av psoriasis.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Se også link til OUS, etanetcept

Avdeling

 Radiumhospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

Rekvisisjonsskjema  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

Enbrel biologiske legemiddel