6-TGN (6-Tioguanin-nukleotider) v. 1.3, 16.02.2021

Prøvemateriale

Heparin-fullblod

Analysevolum

2,0 mL

Prøvetaking

Prøven tas minst 4 timer etter dose (azatioprin eller 6-merkaptopurin)

Prøvebehandling

Skal ikke sentrifuges eller fryses.

Forsendelse

Bør være analysested i hende dagen etter. Prøver tatt på fredager kan oppbevares i kjøleskap og sendes mandag. Sendes i romtemperatur.

Kommentar

Se Laboratoriehåndbok for Avd. For medisinsk biokjemi

Analysested

Oslo Universitetssykehus HF

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Skjema må bestilles, se labdesk@rikshospitalet.no

Eventuelt se Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier