Vit B12 aktivt (Holo-Transkobalamin-2) (143) v. 1.2, 02.02.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.min.160uL)

Forsendelse /

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 6 døgn ved 2 – 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Aktivt vitamin B12 (Holotranskobalamin) kan gi informasjon om hvor mye som ikke er bundet, men er biologisk tilgjengelig, og har således de samme indikasjoner som total B12: Utredning av anemi, spesielt hvis samtidig makrocytose, uforklarlige nevrologiske eller psykiske plager, mistanke om malabsorpsjon eller økt risiko for B12-mangel p.g.a. for eksempel høy alder, kosthold, autoimmunitet eller bruk av syresekresjonshemmende medikamenter. Østrogenpåvirkning fører til at konsentrasjonen av haptokorrin og dermed haptokorrinbundet B12 synker. Gravide og p-pillebrukere kan derfor ha lave total vitamin B12-verdier uten at de har funksjonell mangel. Østrogen påvirker i liten grad aktivt B12, og aktivt vitamin B12 bør derfor være den foretrukne analysen for undersøkelse av kobalaminstatus hos gravide og p-pillebrukere.

Utføres

Mandag - fredag

Referanseområde

32 - 207 pmol/L

Analytisk variasjon (CV)

8 % i nivå 15 – 50 pmol/L

Svarvurdering

Ved påvist lave- eller gråsoneverdier for total vitamin B12 (ca. 100-300 pmol/L) uten at pasienten har klinikk forenlig med kobalaminmangel, vil en normal verdi for aktivt B12 større enn ca. 50 pmol/L utelukke funksjonell B12-mangel med stor grad av sannsynlighet. Aktiv B12 vil dermed kunne redusere behovet for å supplere utredningen med MMA.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Egne forsøk

Referanseområdet er hentet fra en poster som er publisert av Sykehuset i Vestfold i 2016, på Nordisk kongress i Odense.

Kommentar

Måleområde: 5,0 – 128 pmol/L

Svar over måleområdet utgis som > 128 pmol/L

Svar under måleområdet utgis som < 5,0 pmol/L

Svar utgis med 1 desimal fra 5,0-10

Ingen desimaler fra 10-128

 

NPU kode: 27125

Refusjonskategori: MB8

 

I blodet er vitamin B12 bundet til to proteiner, haptokorrin og transkobalamin. Haptokorrinbundet B12 utgjør en sirkulerende depotform, mens andelen som er bundet til transkobalamin (10-30%) utgjør den biologisk aktive fraksjonen og benevnes derfor aktivt B12 eller holotranskobalamin. B12 analysen vi til nå har kunnet tilby, måler total-vitamin B12, dvs. både depotformen og den biologisk aktive fraksjonen.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert