Orosomukoid

Orosomukoid v. 1.5, 13.10.2022

 

Prøvemateriale

Serum, eventuelt heparinplasma

Serumglass uten gel, eventuelt heparinglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Serum holdbart 7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Eventuelt ved kontroll av sykdommer med inflammasjon. Eventuelt ved mistanke om at manglende eller økt legemiddeleffekt kan skyldes endringer i konsentrasjonen av orosomukoid.

Kommentar

Se analyser i brukerhåndboken til St. Olavs Hospital

Analysested

St.Olavs Hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier