Orosomukoid

Orosomukoid v. 1.4, 08.05.2020

 

Prøvemateriale

Serum, eventuelt heparinplasma

Serumglass uten gel, eventuelt heparinglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Må avpipetteres før sending

Holdbarhet Holdbar 7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Eventuelt ved kontroll av sykdommer med inflammasjon. Eventuelt ved mistanke om at manglende eller økt legemiddeleffekt kan skyldes endringer i konsentrasjonen av orosomukoid.

Kommentar

Se analyser i brukerhåndbok på St.Olav Hospital

Analysested

St.Olavs Hospital HF, Laboratoriemedisinsk klinikk

Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier