Forord - Laboratoriehåndboken

Forord - Laboratoriehåndboken v. 1.5, 04.04.2019

Generelt

Laboratoriehåndbok på nett

Laboratoriehåndboken er utarbeidet av de fire medisinske laboratoriespesialitetene i Helse Stavanger (HST). Formålet med håndboken er å gi våre rekvirenter veiledning ved rekvirering av analyser og tolking av prøvesvar. Den inneholder generell informasjon om prøvetaking og behandling av prøver, samt lenke til et felles analyseregister. Registeret gir oversikt over de fleste analyser som analyseres ved HST og analyser som sendes til eksterne laboratorier.

Laboratoriehåndboken oppdateres fortløpende, og større endringer vil bli annonsert i Labnytt, der de medisinske laboratoriespesialitetene publiserer nyheter.
Du kan abonnere på Labnytt ved å benytte RSS. Nyhetene vil du få i nettleseren din under Favoritter - Feeder. På telefon vil disse bli synlige i et eget RSS-program.

 

Vi håper at laboratoriehåndboken blir benyttet, og at den vil bidra til å øke nytten av de prøvene som tas.

Henvisninger

         NOKLUS

         Brukerhåndbok for generell biokjemi

         Klinisk transfusjonshåndbok

Henvisningene over benyttes av helsepersonell over hele landet, spesielt innenfor fagfeltene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og immunologi og transfusjonsmedisin. Disse gir nyttig informasjon, som er generelt gjeldende, så sant ikke noe annet er spesifisert i denne laboratoriehåndboken.