APTT-mix

APTT-mix v. 1.3, 11.09.2020

 

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

2 x Citratglass.

Holdbarhet

4 timer

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

Metode

Clottingmetode.

Indikasjon

For pasienter med uventet og isolert høy APTT kan APTT-miksing kan være til hjelp for å skille mellom koagulasjonsfaktormangel, inhibitor mot koagulasjonsfaktorer, og lupus antikoagulant.

Utføres

  • Dagtid, ma.-fr.: utføres kun etter avtale med en av legene på Avd. for medisinsk biokjemi.
  • Dagtid, lø.-sø.: kun etter avtale med vaktleder på Avd. for medisinsk biokjemi.
  • E-vakt: kun etter avtale med vaktleder på Avd. for medisinsk biokjemi.
  • N-vakt: utføres ikke.

Se spesialavtale: HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=35210

Svarvurdering

Svar blir gitt ut som «Se kommentar», og en vurdering av resultatene blir skrevet i kommentarfeltet. Resultatene blir vurdert som faktormangel, faktorinhibitor, eller lupus antikoagulant.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Tlf. 51 51 95 14

 

Faggruppe: Koagulasjon