Øyeprøver, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.5, 27.11.2022

 

 

 

Indikasjon

Mistanke om konjunktivitt, keratitt, endophtalmitt, periorbital cellulitt

Prøvemateriale

Penselprøve, en prøve fra hvert øye

Avskrap fra cornea

Aspirasjon fra corpus vitreum

Biopsi

 

Pensel i Amies transportmedium med kull. Flytende Amies medium (eSwab) bør ikke brukes

Sterilt glass uten tilsetning

Prøvetaking

Grunnet lite prøvevolum ved avskrap fra cornea og aspirasjon fra corpus vitreum, anbefales direkte inokulering på sjokoladeagar og i buljong før transport til laboratoriet.

Holdbarhet

Penselprøve i Amies transportmedium: 3 døgn

Prøve på sterilt glass: Transporteres snarest til laboratorium

    -Inntil 2 time ved romtemperatur

    -Inntil 1 døgn i kjøleskap (4 °C)

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Aerob dyrkning

Ved prøve fra forkammer og corpus vitreum: Grampreparat, aerob dyrkning, anaerob dyrkning og soppdyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 2-3 dager, 7 dager ved keratitt, endophtalmitt, periorbital cellulitt

     -Vekst: 2-4 dager, 7 dager ved keratitt, endophtalmitt, periorbital cellulitt

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 2-4 dager, 7-8 dager ved keratitt, endophtalmitt, periorbital cellulitt

     -Vekst: 2-5 dager, 7-8 dager ved keratitt, endophtalmitt, periorbital cellulitt

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige funn meddeles forløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Referanser

Manual of clinical microbiology, 10th edition. Editor: Versalovic J. ASM press, Washington DC 2001.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert