Natrium i urin(750)

Natrium i urin(750) v. 1.4, 03.01.2020

 

 

 

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

 

Analysevolum

5 mL  Spotprøve eller døgnurin.

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

 

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

 

Holdbarhet

Holdbar 45 dager.

 

Metode

Ioneselektiv elektrode (indirekte)

 

Indikasjon

Vurdering av væske- og elektrolyttbalansen.

Vurdering av natriuminntak ved saltrestriksjon.

 

Utføres

Hele døgnet.

 

Referanseområde

Det er ikke laget noe godt referanseområde.

Natrium-utskillelsen viser stor døgnvariasjon

(lavest om natten).

 

Referanse

 

Analytisk variasjon (CV)

< 1 %

 

Svarvurdering

 

Døgnurin-natrium er avhengig av natrium tilførsel,

s-natrium, nyrefunksjon og binyrebarkfunksjon. Bruk av diuretika ødelegger ikke vurdering av natriuminntak hvis både inntak av natrium og bruk av diuretika er relativt konstant, fordi inntak er lik utskillelse når ny likevekt er inntrådt.

 

Høye verdier sees ved binyrebarkinsuffisiens, salttapende nefropati, alkalose og vasopressinmangel.

Lave verdier sees ved nedsatt salttilførsel, diaré, Cushings syndrom, hyperaldosteronisme og nedsatt glomerulær filtrasjons rate.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

 

Kommentar

Analysekode: NPU 03431

Refusjonstakst: MB 2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert