Jod i urin v. 1.4

Prøvemateriale

Døgnurin. Diurese må oppgis

Sterilinglass eller annet

Prøvebehandling  

Første morgenurin kastes. Deretter samles all urin i en beholder til og med morgenurinen dagen etter.

Beholderen må stå kjølig under urinsamlingen. Døgnmengden blandes godt, volumet måles og noteres på rekvisisjonen, og 10 ml sendes snarest mulig til Hormonlaboratoriet.

Tidspunkt for start og avslutning på urinsamlingen oppgis på rekvisisjonen.

Analysevolum

10 ml døgnurin

Indikasjon

Utredning av mulig jodmangel

Kommentar

Se også Brukerhåndboken til OUS

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjon  

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier