Herpes simplex-virus I og II, PCR (A) v. 1.4, 16.02.2021

 

 

Indikasjon

Mistanke om genital infeksjon, munnsår, øyeinfeksjon, viral meningitt/encefalitt, intrauterin infeksjon med herpes simplex virus

Også aktuelt ved diagnostisk usikkerhet i forhold til varicella-zoster virus infeksjon

Prøvemateriale

Prøve fra vesikkel/sår, øyeprøve, spinalvæske, fostervann

Analysevolum

Minimumsvolum av spinalvæske er 600 µL (nok til undersøkelse av herpes simplex virus, varicella-zoster virus og enterovirus). Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske

Hudlesjon/sår/øyeprøver/fostervann: Minimumsvolum er 300 µL

Transportmedium/prøvebeholder

Virustransportmedium til sår, vesikler og øyeprøver

Steril universalkonteiner til spinalvæske, fostervann og annet flytende materiale f.eks øyeprøver

Se: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=117083&picture=Laboratoriehandbok_Analysemal_jan_2012_image001.pngBestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Prøve fra vesikkel/sår/øye tas med pensel som følger virustransportmediet

Spinalvæske og fostervann tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dyrkning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon), in-house evt. FilmArray for spinalvæsker

Utføres

Spinalvæsker: Alle dager

Annet prøvemateriale: 2-5 ganger/uke, mandag til fredag

Svartid

Spinalvæsker: 0-1 dager. Se Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Annet prøvemateriale: 1-4 dager

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Pga. covid-19 pandemien blir analyse av spinalvæsker for tiden utført med FilmArray(PCR), se Spinalvæske, PCR (FilmArray)

Spinalvæske som analyseres med in-house PCR analyseres som en analysepakke, og i tillegg til herpes simplex virus blir også varicella-zoster virus og enterovirus analysert

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for spinalvæsker, sårprøver og fostervann (in-house PCR)

 

Ikke akkreditert for øyeprøver

Ikke akkreditert for spinalvæske FilmArray PCR