v. 1.3 Herpes simplex-virus I og II, PCR (A)

 

 

Indikasjon

Mistanke om genital infeksjon, munnsår, viral meningitt/encefalitt, øyeinfeksjon, intrauterin infeksjon med herpes simplex virus

Også aktuelt ved diagnostisk usikkerhet i forhold til varicella-zoster virus infeksjon

Prøvemateriale

Prøve fra vesikkel/sår, spinalvæske, fostervann, øyeprøve

Analysevolum

Minimumsvolum av spinalvæske er 600 µL (nok til undersøkelse av herpes simplex virus, varicella-zoster virus og enterovirus). Dersom det er rekvirert andre analyser i tillegg, må det sendes mer spinalvæske.

Hudlesjon/sår//fostervann/øyeprøver: Minimumsvolum er 300 µL

Transportmedium/prøvebeholder

UTM (virustransportmedium) til sår, vesikler og øyeprøver

Steril universalkonteiner til spinalvæske, fostervann og annet flytende materiale f.eks øyeprøver

Se: Bestillingsliste, mikrobiologi

Prøvetaking

Prøve fra vesikkel/sår/øye tas med pensel som følger UTM-mediet

Spinalvæske og fostervann tas etter avdelingenes gjeldende prosedyrer

Prøvebehandling

Sendes snarest til laboratoriet.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Spinalvæsker som også skal til bakteriologisk dyrkning oppbevares i romtemperatur før forsendelse til mikrobiologisk avdeling

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon)

Utføres

Spinalvæsker: 

- Mandag til fredag. Prøven må ankomme laboratoriet innen kl. 09.00 dersom prøven skal analyseres samme dag

Annet prøvemateriale: 2-5 ganger/uke, mandag til fredag

Svartid

Spinalvæsker: 

- Mandag til fredag (dersom levert innen kl. 09.00 fredag): 0-1 dager

- Fredag (etter kl. 09.00), lørdag, søndag og helligdager: 1-3 dager

Annet prøvemateriale: 1-4 dager

Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Kommentar

Spinalvæske til PCR-analyse av herpes simplex virus blir også undersøkt for varicella-zoster virus og enterovirus

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert for spinalvæsker, sårprøver og forstervann