v. 1.4 Spinalvæske, antigentester

 

 

Indikasjon

CNS-infeksjoner

Prøvemateriale

Spinalvæske

 

Steril universalkonteiner

Analysevolum

1-2 ml, tas fra samme beholder som for dyrkning

Holdbarhet

Inntil 24 timer i romtemperatur.

Spinalvæske til bakteriologisk undersøkelse må oppbevares ved romtemperatur. Transporteres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer. Prøvetakningsdato og klokkelsett. Prøvemateriale.

Metode

Agglutinasjonstest for:

Pneumokokkantigen

Meningokokkantigen (A, B, C, Y, W135)

Streptokokk Gruppe B antigen

E.coli K1-antigen

Haemophilus influenzae B-antigen

Kryptokokk antigentest

Utføres

Alle dager

Svartid

0-1 dag

Svar/svarvurdering

Negativ

Positiv

Usikkert

Kommentar

Det er ofte sparsomt med prøvemateriale. Kliniske opplysninger er avgjørende for at riktige analyser blir prioritert.

Ved negativt funn og sterk mistanke om meningitt kan prøven videresendes annet laboratorium for molekylære undersøkelser.

Rekvisisjonsskjema

Rosa - seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812