Spinalvæske, antigentester (A) v. 1.5, 16.02.2021

 

 

Indikasjon

CNS-infeksjoner

Prøvemateriale

Spinalvæske

 

Steril universalkonteiner

Analysevolum

1-2 ml, tas fra samme beholder som for dyrkning

Holdbarhet

Inntil 24 timer i romtemperatur.

Spinalvæske til bakteriologisk undersøkelse må oppbevares ved romtemperatur. Transporteres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer. Prøvetakningsdato og klokkelsett. Prøvemateriale.

Metode

Agglutinasjonstest for:

Pneumokokkantigen

Meningokokkantigen (A, B, C, Y, W135)

Streptokokk Gruppe B antigen

E.coli K1-antigen

Haemophilus influenzae B-antigen

Kryptokokk antigentest

Utføres

Alle dager

Svartid

0-1 dag

Svar/svarvurdering

Negativ

Positiv

Usikkert

Kommentar

Det er ofte sparsomt med prøvemateriale. Kliniske opplysninger er avgjørende for at riktige analyser blir prioritert.

Alle antigen-agens dekkes av PCR undersøkelse (lenke) som vanligvis foretrekkes på grunn av høyere sensitivitet. Ta kontakt med vakthavende mikrobiologi (08-15:30 man-lør, 10-14:30 søn) ved spørsmål.

Rekvisisjonsskjema

Rosa - seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812