Spinalvæske, antigentester (A) v. 1.8

 

Indikasjon

CNS-infeksjoner

Prøvemateriale

Spinalvæske

 

Steril universalkonteiner

Analysevolum

1-2 ml, tas fra samme beholder som for dyrkning

Holdbarhet

Inntil 24 timer i romtemperatur.

Spinalvæske til bakteriologisk undersøkelse må oppbevares ved romtemperatur. Transporteres snarest til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Fullt navn og fødselsnummer. Prøvetakningsdato og klokkeslett. Prøvemateriale.

Metode

Agglutinasjonstest for:

Pneumokokkantigen

Meningokokkantigen (A, B, C, Y, W135)

Streptokokk Gruppe B antigen

E.coli K1-antigen

Haemophilus influenzae B-antigen

 

Utføres

Alle dager

Svartid

0-1 dag

Svar/svarvurdering

Negativ

Positiv

Usikkert

Kommentar

Det er ofte sparsomt med prøvemateriale. Kliniske opplysninger er avgjørende for at riktige analyser blir prioritert.

Alle antigen-agens dekkes av PCR undersøkelse (Spinalvæske, PCR (FilmArray) (sus.no)) som vanligvis foretrekkes på grunn av høyere sensitivitet. Ta kontakt med vakthavende mikrobiologi (08-15:30 man-lør, 10-14:30 søn) ved spørsmål.

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812

Akkrediteringsstatus 

Akkreditert*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.