Leukocytter i spinalvæske

Leukocytter i spinalvæske v. 1.7, 15.02.2021
Prøvemateriale

Spinalvæske

Sterilt 4,5 ml Nuncrør

Analysevolum

Voksne og barn >1 år: 20 dråper.

Barn <1 år: 15 dråper.

(Det kan være tilstrekkelig med mindre volum, da anbefales det å tappe 15 dråper på ett glass som brukes til både analysering av leukocytter og kjemiske analyser)

(Absolutt minimumsvolum for leukocytter: 300uL.)

Prøvetaking

Spinalpunksjon.

Prøvebehandling

Må leveres innen 20 minutter etter prøvetaking og analyseres innen 30 minutter.

Leveres direkte til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.

Ved telling av leukocytter i spinalvæske på vakt må laboratoriet kontaktes på forhånd for å sikre at det er personell til stede.

Holdbarhet

30 minutter.

Metode

Flowcytometrisk telling.

Indikasjon

Mistanke om infeksiøse prosesser innen CNS.

Ved meningitt-mistanke skal legen som utfører spinalpunksjonen skrive sitt callingnr, samt diagnosemistanke på rekvisisjonen.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-1 mnd.                0-27 celler/uL

<1 mnd-16 år         0-7 celler/uL

>16 år                   0-5 celler/uL

 

Monomorfonucleære celler (Sp-MN)

0-1 mnd.                (2-99 %)      

>16 år                   (0-99 %)     

 

Polymorfonucleære celler (Sp-PMN)

0-3 mnd.                (0-8 %)       

>16 år                   (0-2 %)      

 

% monomorfonukleære (%MN) og polymorfonukleære (% PMN) celler utgis bare når det totale celletall er større en 6 celler pr uL.

Analytisk variasjon (CV)

Ca. 20 % ved 10 celler pr µl.
Svarvurdering

Høye verdier:
Akutte infeksiøse eller toksiske tilstander innen CNS.

Nevrologiske inflamasjonstilstander.

Intrakranielle leukemiske foci.

Feilkilder

Stikkblødning.
Kraftig blanding og risting av prøvematerialet kan gi feil antall leukocytter.
Overskredet holdbarhet: Antall leukocytter synker over tid.

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon
Kommentar

Analysekode  NPU02594

Refusjonskode MB9

Referanser

Body Fluid Analysis for Cellular Composition; Approved Guideline, H56-A, CLSI.
Egne forsøk.

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi