Protein/Kreatinin ratio(744)

Protein/Kreatinin ratio(744) v. 1.6, 28.02.2020

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL

Prøvetaking

Morgenurin anbefales. Spoturin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 7 døgn.

Metode

Fotometri.

Indikasjon

Mer presis oppfølging av proteinuri ved nyreskade, nyresykdom, diabetes og hypertensjon.

For diagnostikk er det nødvendig å påvise positivt resultat to ganger med minst en ukes mellomrom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Normalområde           0-14 mg protein/mmoL kreatinin

Proteinuri                 15-300 mg/mmoL

Nefrotisk proteinuri    >300 mg/mmoL

Analytisk variasjon (CV)

U-Protein: < 6%

U-Kreatinin: < 2%

Svarvurdering

 

Nyrefriske kan få påvist lett forhøyede verdier uten klinisk betydning etter fysisk aktivitet og ved hyperglykemi, urinveisinfeksjon, hematuri, feber, dehydrering og hjertesvikt. Proteinuri er en svært viktig prediktor for progressjon av nyresykdom og verdier > 30 mg / mmoL kreatinin regnes som sikker forhøyet verdi. Proteinuri kan forekomme ved svært mange lidelser, relativt moderate verdier ses ved nyrevenetrombose, myelomatose, ortostatisk proteinuri og tubulær proteinuri.

Ved Glomerulære skader kan moderate til svært høye verdier sees (t.d glomerulonefritt, preeklampsi, bindevevssykdommer, nyreamyloidose).

Hvis en ønsker et grovt estimat av døgnutskillelsen av protein i urin hos voksne, kan en multiplisere analyseresultatet med en faktor på 10.

Kommentar

Ny prøve anbefales ved uriner med kreatinin <2,0 mmol/L.

 

Analysekode NOR 15263

Refusjonstakst MB 0

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediterinsstatus

Akkreditert