CK, Kreatin Kinase, (070) v. 1.8

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.             

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Etter muskelskade og ved muskelsykdommer, mindre aktuelt enn tidligere ved hjerteinfarkt hvor hs-TNI og evt CKMB er bedre markører.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

18-49år           M    50 - 400 U/L

>=50år           M    40 – 280 U/L

>=18år           K     35 – 210 U/L

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:   Hjerteinfarkt (maksimale verdier etter ca. 1 døgn). Muskelsykdommer, inflammasjoner, degenerative tilstander, (hjerneskader,CK-BB isoenzym).

Fysisk aktivitet gir betydelig stigning.

Ved graviditet ses stigning i 3.trimester.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Referanseområde er hentet fra NORIP, og evaluert med NOBIDA-prøver.

Kommentar

Muskellesjoner 0 - 3 døgn før prøvetaking, f.eks. intramuskulær injeksjon gir forhøyede verdier.

Kraftig fysisk aktivitet gir høye analysesvar.

Makroformer (CK + immunglobuliner) gir konstant forhøyede verdier uten klinisk betydning.

Hemolyse gir falskt forhøyet verdi.

Kommentar

Analysekode: NPU 19656

Refusjonskode: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus Akkreditert