Zopiclone (Imovane)

Zopiclone (Imovane) v. 1.5, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas ca 12 timer etter inntak av siste dose, og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Zopiklon er ustabil i prøven. Serum fryses umiddelbart etter separasjon og sendes til laboratoriet i nedfrosset tilstand.

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av compliance, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgifting.

Kommentar

Utføres en gang per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier