Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.4, 21.08.2019