Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.5, 12.05.2021