v. 1.4 Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi