Rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.6, 21.09.2021