Rekvisisjon for blodprøver, Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.7, 06.04.2022