Cytologisk undersøkelse - Serøse væsker v. 1.4, 19.01.2022

Prøvemateriale

Serøse væsker; pleuravæske, ascitesvæske og pericardvæske.

Sterile ståglass

Analysevolum

Fordel ca. 20 ml. ufiksert væske i hvert glass.

Det er ønskelig med 2 glass à 20 ml.

Prøvebehandling

Vend/snu tappeposen noen ganger før fordeling til det/de merkede glassene

Prøven skal leveres UFIKSERT til avdeling for Patologi så raskt som mulig.

Forsendelse

Ståglassene med serøs væske leveres avdeling for patologi så raskt som mulig

Holdbarhet

Dersom prøven tas i perioden etter fredag kl 1530 eller i helgen, settes prøveglass i kjøleskap og leveres mandag morgen

Merking av prøve

Merk to 20 ml. ståglass med pasientens navn + fødselsdato + prøvedato

Metode

Materialet prepareres, farges og undersøkes i mikroskop

Utføres

Mandag til fredag, dagtid

Rekvisisjonsskjema

Eksterne rekvirenter bruker elektronisk rekvirering, alternativt avdeling for patologi, SUS sin rekvisisjon for cytologi ved innsending av cytologiprøver. Eksterne rekvirenter finner rekvisisjoner her; 

Remisser, cytologi/histologi

https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service-og-abk/avdeling-for-patologi/skjema-og-informasjon

Rekvirenter på SUS finner denne i DIPS og fyller den ut der. 

Husk å fylle ut:

Svaradresse inkl. navn og HPR-nr til rekvirerende lege

Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

Relevante kliniske opplysninger

Prøvedato

Dersom prøvene er CITO eller skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Avdeling for patologi - Rekvirering av prøver Rekvirering av prøver, avdeling for Patologi

Rekvirering av laboratorieanalyser Rekvirering av laboratorieanalyser

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf 51 51 93 72

Cytologiseksjonen