ALAT (Alanin Aminotransferase) (066) v. 1.8, 29.04.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 dager.  Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Ved mistanke om levercelleskade.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - < 1 år:    5 - 51  U/L    

1 - < 13 år:   11 – 30 U/L            

13 - < 19 år  Kvinner:    8 – 24 U/L

                       Menn:  10 – 33 U/L

> = 19 år     Kvinner:   10 – 45 U/L      

                       Menn:  10 – 70 U/L

Referanseområdet er fra CALIPER (barn) og NORIP studien (voksne).

Analytisk variasjon (CV)

<4%

Svarvurdering

Forhøyede verdier: Akutt hepatitt, mononucleose, toksiske leverskader (forgiftninger, salicylater, paracetamol, etanol), sekundært til gallegangsdestruksjon og leverstuvning (hjertesvikt). Halveringstid 36 timer.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Hemolyse er en feilkilde.

Analysekode NPU 19651

Refusjonstakst MB1

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi